(Dutch) Zonne-auto kamervragen beantwoord

Robert Hoevers — Business Development Manager

Al geruime tijd vraagt Lightyear in de media maar ook in bestuurlijk en politiek Den Haag om aandacht voor het concept van de super efficiënte zonneauto.

Lightyear One revolutioneert elektrische mobiliteit.

Lightyear One is meer dan een elektrische auto met een zonnepaneel op het dak. Het integrale concept van de elektrische auto is in Lightyear One vanaf de grond opnieuw ontworpen met minimale CO2 uitstoot als doel. Het team van 100 getalenteerde ingenieurs van Lightyear is versterkt door veteranen uit de autoindustrie van over de hele wereld en meervoudig wereldkampioenen uit de diverse Nederlandse solar teams.

Samen ontwikkelen zij in Helmond de eerste ‘native’ zonneauto ter wereld, een zonneauto die geen aanpassing is van eerdere auto’s maar met recht zijn eigen soort. Lightyear One revolutioneert elektrische mobiliteit. In Nederland kan er tot 10,000 km per jaar op de zon gereden worden, in landen met meer zon loopt het aantal zonne-kilometers op tot 20.000 per jaar. De auto heeft een spectaculaire range van maximaal 800 km (725 WLTP cycle) per rit. Daar bovenop komt dat Lightyear One 2 tot 3 keer efficiënter is dan vergelijkbare elektrische auto’s. Op netstroom verbruikt Lightyear One daarom veel minder, en de eventuele laadtijd wordt ruimschoots gehalveerd.

De cijfers spreken voor zich, en ook in de politiek is de zonneauto niet onopgemerkt gebleven. Er zijn dan ook in de Tweede Kamer kamervragen gesteld over de toekomst van de zonneauto in Nederland.

Op 15 November zijn de kamervragen van Matthijs Sienot(D66) en Remco Dijkstra(VVD) beantwoord door Stientje van Veldhoven(D66), Staatssecretaris van Infrastructuur & Waterstaat.

Kamervragen

De volgende kamervragen zijn op 11 September gesteld aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en de Staatssecretaris van Financiën;

  1. Bent u bekend met het artikel «Lightyear in Helmond wil lage bijtelling zonne-auto’s»?
  2. Bent u bekend met de techniek van de zonneauto? Zo ja, op welke wijze ondersteunt u deze innovatie?
  3. In hoeverre is het mogelijk om een houdbare definitie van een zonne-energie auto te formuleren en is de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) bereid hieraan medewerking te verlenen? Welke criteria zouden hiervoor een uitgangspunt kunnen zijn?
  4. Deelt u de mening dat duurzame innovaties zoals de zonneauto van Lightyear nieuwe kansen bieden voor de auto-industrie in Nederland en daarmee de steun verdienen van de overheid in de start-up fase?
  5. Ziet u kansen om de uitzondering op de bijtelling die voor waterstofauto’s geldt ook toe te passen op auto’s die direct op zonne-energie rijden?

De vragen beantwoord door Stientje van Veldhoven(D66), Staatssecretaris van Infrastructuur & Waterstaat kunt u hier terug lezen.

Interpretatie antwoorden staatssecretaris Infrastructuur & Waterstaat (I&W)

De antwoorden van de staatssecretaris zijn voorlopig positief. Lightyear en de zonneauto in het algemeen worden erkent als emissieloos. De stimulering van de zonneauto sluit dan ook aan bij de kabinetsdoelstellingen om CO2 uitstoot te verlagen. Er wordt gesproken over mogelijk fiscale maatregelen vanaf de begroting 2020. Het meest veelbelovende voorstel betreft een uitzondering op de beperking van de 4% bijtelling op de eerste €50,000 voor elektrische auto’s. Over deze voorstellen wordt de kamer medio 2019 geïnformeerd door de staatssecretaris van Financiën.

Dit is op dit moment (november 2018) het maximaal haalbare omdat de begroting 2019 al is afgerond en goedgekeurd.

Verder acht de minister een aparte definitie van de zonneauto mogelijk. Het is een goed teken dat zowel het ministerie van I&W als het ministerie van Financiën hier al uitvoerig mee bezig zijn geweest. De zonneauto staat in de aandacht en we kunnen nu verder met de definitie van de zonneauto in samenwerking met het RDW.  Ook binnen de EU streven wij naar een overheidsstimulering van efficiëntere elektrische auto’s waarbij eigen opwek d.m.v. zonnecellen mag worden verrekend met het verbruik. Verder is het doel dat de zonneauto definitie van het RDW als blauwdruk zal gaan dienen voor de Europese (en later wereldwijde) definitie van de zonneauto.

Voor wat betreft de Nederlandse situatie zien we nu al een groep potentiële kopers die geïnteresseerd is om een Lightyear One te reserveren en zo voor te sorteren op een eventuele uitzondering in de beperking op de 4% bijtelling voor elektrische auto’s.

Lease

Binnenkort zal Lightyear samen met haar nieuwe lease partner de mogelijkheid op haar website beschikbaar maken om Lightyear te reserveren en vervolgens te leasen. Bovendien is het reserveringsbedrag sinds kort volledig refundable, hiermee komt Lightyear One binnen bereik van een grotere groep potentiële kopers.

 

 

Stay up to date

Subscribe to our monthly newsletter and follow us on your favorite social media channel!

Share This